naw
Psychosynthese Advies Bos voor Stedelijke en Sociale vraagstukken

Vanuit Psychosynthese advies Bos richt ik me primair op de verdere ontwikkeling van de Burenhulpcentrale®, een eigentijdse methode om mensen uit de buurt die af en toe wat voor elkaar willen betekenen met elkaar in contact te brengen.

Na een uitvoerige testperiode in diverse gemeenten verscheen op 28 april 2012 versie 2.0. Met de Haagse Stichting VÓÓR Welzijn werd een driejarig contract afgesloten, waardoor alle inwoners van Den Haag in 2013 van de Burenhulpcentrale® gebruik kunnen maken.

De Burenhulpcentrale® is door mij ontwikkeld vanuit de Psychosynthese adviesgroep, waar ik 12 jaar als sr. consultant in dienst ben geweest.

Na de zomer van 2012 is gestart met de landelijke promotie onder de 100 grootste gemeenten. Om deze volgende stap in de ontwikkeling van de Burenhulpcentrale® mogelijk te maken heeft de Psychosynthese adviesgroep BV per 1 oktober 2012 de eigendomsrechten en alle verantwoordelijkheden overgedragen aan Psychosynthese Advies Bos.

De Psychosynthese Adviesgroep blijft nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Burenhulpcentrale®.

Vanuit Psychosynthese Advies Bos lever ik daarnaast diensten aan gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties op het gebied van organisatieontwikkeling in de vorm van organisatieadvies, interim-management, training en coaching.

Rob Bos